NIELEN NAŠU MODRÚ PLANÉTU MÁME VO SVOJICH RUKÁCH

PRI LIEČBE, ALEBO PREVENCII ZAČNIME S PEVNÝM ODHODLANÍM VYSTÚPIŤ Z PASIVITY PRENESENIA  ZODPOVEDNOSTI ZA NAŠE ZDRAVIE NA NIEKOHO INÉHO. ZDRAVIE MÁME V SVOJICH RUKÁCH... AKTÍVNY ZÁUJEM DODÁ POTREBNÚ ENERGIU NA ZMENU...
Ako píše vo svojej knihe známy etikoterapeut Mudr. Vogeltanz: „Já si nemoci vážim. Tím, že přijmu nemoc jako partnera, mohu vnímat její poselství. Nemoc je tu totiž jako přítel, který nás upozorňuje, že někde chybujeme. Ale tak jako v živote někdy zanevřeme na přítele, který nám říka nepřijemnou pravdu, tak máme sklon zanevřít na nemoc a snažit se její nepříjemné sdělení o nás rychle umlčet lékem.