Nerovnováha a disharmónia v organizme môže existovať, alebo môže byť pociťovaná na rôznych úrovniach bytia. Je veľa rôznych alternatívnych postupov pri získavaní informácií, čo nie je v súlade s ňou.

Osobný, otvorený, úprimný a dôverný ROZHOVOR poskytne smerovanie cielených otázok a otvorenie tém, ktoré môžu viesť až ku rôznym zdrojom zdravotným ťažkostí. Prioritne sú to rôzne psychosomatické podnety, ktoré je možné identifikovať, analyzovať a smerovať ku ich porozumeniu, a tak k usmerneniu a následnému odstráneniu ich príčin, spôsobujúcich chorobný stav. V poradni je okrem tohto rozhovoru možné využiť aj nasledujúce alternatívne spôsoby:

EAV VOLL meranie

V 40 rokoch 20.storočia nemecký lekár a inžinier Reinhard Voll začal s výskumom a skúškami novej testovacej metódy, ktorú nazval EAV. EAV je anglická skratka (Electroacupuncture According to Voll) pre metódu elektroakupunktúrnej diagnostiky podľa Dr. Volla. Táto metóda bola dokumentovaná a klinicky overená v desiatkach lekárskych štúdií v Nemecku. V súčasnosti len napríklad v celej Európe je okolo 25 000 lekárov a fyzioterepeutov, ktorí využívajú možnosti týchto „alternatívnych“, holistických techník a metód. Takýmto spôsobom je možné za krátky čas ohodnotiť celkové energetické podmienky všetkých dôležitých orgánových sústav.

Pri meraní sa používa prístroj, ktorý zaznamenáva odporové potenciály biologicky aktívnych bodov na koži prstov rúk a nôh, reprezentovaných akupunktúrnymi bodmi, ktorých hodnoty signalizujú energetické zmeny na úrovni meridiánov (energetických dráh podľa tradičnej čínskej medicíny) a hlavných orgánov, ktoré sa na nich nachádzajú.

HRV-ANALÝZA, inak HRV variabilita srdečného rytmu z anglického (Heart Rate Variability) je metodológia a technológia vyhodnocovania stavov regulačných systémov organizmu, najmä funkčnosti rôznych častí autonómneho (vegetatívneho) nervového systému. Významné štúdie HRV začali v Rusku /SSSR/ ešte na prelome roku 1960, najmä v rámci štúdií HRV v oblasti kozmickej medicíny. V tej dobe boli konané v širokom meradle rozličné štúdie využitia HRV v kardiológii, chirurgii, športovej medicíne a experimentálnej fyziológii, a vďaka tomu boli získané veľmi zaujímavé nové poznatky ukazovateľov a parametrov HRV, umožňujúce nielen stanovenie vegetatívnej rovnováhy, ale aj vyhodnocovanie nešpecifických adaptačných reakcií aj v polohe diagnostiky zdravotného stavu pred nástupom symptómov choroby. Hlavným činiteľom pri rozvoji chorôb je totižto zníženie adaptačných schopností organizmu, čo je možné zistiť meraním stupňov napätia regulačných systémov. Čím nižšie sú funkčné rezervy organizmu, tým viac sa zvyšuje napätie regulačných systémov, aby sa zaistili primerané energetické a metabolické funkcie systémov a orgánov. Pre meranie stupňa napätia (aktivity) regulačných systémov je výhodné použiť metódu analýzy HRV. Diagnostika variability srdečného rytmu používa metódy: variačnej pulzometrie, korelačnej rytmografie, autokorelačnej analýzy a spektrálnej analýzy. V súčasnej dobe sú metódy a význam analýzy HRV všeobecne uznávané. Každoročne sa objavujú nové znalosti o širšom použití HRV metód rôznymi odborníkmi v oblasti medicíny. Elektródy EKG sa variabilne pripájajú na zápästie a nad členok.

KLINICKÁ-podporná analýza: V prípade potreby (indikácie z anamnestického pohovoru) sú získané informácie z meraní nasledovných klinických parametrov/informácie o nerovnováhach: Krvný tlak, tepová frekvencia, telesná teplota, skríning (meranie) vitálnej kapacity pľúc/intenzity výdychu, , skríning ranného moču, skríning vybraných telesných parametrov (tuk, svalovina a pod.). V prípade záujmu počítačové podrobné spracovanie numerologického rozboru, využitím program Dr.Alter (www.dralter.sk).