KLASICKÁ HOMEOPATIA

 • odber, repertorizácia, výber lieku, liek   30 eur
 • konzultácie -mailová korešpondencia, sms, telefón   5 eur

THAJSKÁ TRADIČNÁ JÓGOVÁ CELOTELOVÁ MASÁŽ

 • 20 eur / 1,5 h.
 • 40 eur / 3 h.
 • aj možnosť darčekovej poukážky

JÓGA

 • Základy, konzultácie, usmernenie, cvičenie =1 h/10 eur
 • Zameranie:
  • joga proti bolestiam chrbtice
  • joga a diabetes
 • aj možnosť darčekovej poukážky

TAI CHI

 • konzultácie, usmernenie, cvičenie =1 h/10 eur

REIKI

 • celotelové ošetrenie =1.5 h/10 eur, cielené ošetrenie= 1h/6 eur
 • aj možnosť darčekovej poukážky

SEVERSKÉ CHODENIE (“NORDIC WALKING“)

 • kurz pre širokú verejnosť + výpožička palíc = úvodný 1,5 h/ 12 eur, opakovanie 1 h/ 6 eur
 • aj možnosť darčekovej poukážky

PREVENTÍVNE /PODPORNÉ VYŠETRENIA

 • vyšetrenie, konzultácie, usmernenie =1 h/10 eur

OSTATNÉ REGENERAČNÉ POSTUPY

 • konzultácie, usmernenie, aplikovanie =1 h/10 eur

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

 • konzultácie, usmernenie, návrhy aktivít =1 h/10 eur

AKTIVIZÁCIA KU ŠPORTOVEJ AKTIVITE

 • konzultácia, usmernenie, spoločná aktivita =1 h/10 eur