Jedným z holistických/celostných možností nastolenia rovnováhy v organizme je aplikácia homeopatických liekov v zmysle klasickej homeopatie.

KLASICKÁ HOMEOPATIA je pôvodná homeopatia zakladateľa S. Hahnemmana. Vníma každého človeka ako jedinečnú bytosť, neprideľuje mu číslo diagnózy, akceptuje človeka v jeho celistvosti. Klasická homeopatia vyžaduje individuálny prístup a analýzu celkovej totality symptómov. Samuel Hahnemann (1755-1843) bol zástancom vitalistickej tradície. Pozoroval platnosť zákona, ktorý ako prvý sformuloval Hippokrates v 5. Storočí pred n.l. „Similia similibus curantur“, podobné lieči podobné a na tomto princípe založil novú vedu – HOMEOPATIU.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je homeopatia v súčasnom svete druhým najrozšírenejším odborom liečby. Prvé miesto patrí tradičnej čínskej medicíne, tretie fytoterapii a na štvrtom mieste figuruje moderná západná medicína. Len v Indii sa homeopaticky lieči sto miliónov ľudí. V Európe a USA je homeopatia najrozšírenejšia alternatívna metóda liečby.

Homeopatia lieči celého človeka, nie len jeho symptómy. Z tohto dôvodu neexistuje jeden liek použiteľný pre konkrétnu lekársky stanovenú diagnózu, teda napr. dvaja ľudia s rovnakou diagnózou potrebujú iné homeopatické lieky. Podrobný rozhovor trvajúci aj dve hodiny zachytáva všetky fyzické, mentálne, emočné problémy, alebo stavy, reakcie na krajné situácie, rodinnú anamnézu , stravovanie, sny, javy a stavy zhoršujúce, zlepšujúce jednotlivé problémy atď. Až na základe repertorizácie/spracovania týchto informácií je možné získať čo najpodobnejší obraz a následný výber lieku, pokrývajúci väčšinu zo zaznamenaných symptómov a skutočností. Homeopatický liek vybraný týmto spôsobom naštartuje samoregeneračné mechanizmy v organizme smerujúce k nastoleniu homeostázy- rovnováhy. V homeopatii na rozdiel od iných alternatívnych, alebo klasických západných lekárskych postupov, sa nehľadá kauzalita, v zmysle nájdenia príčiny problému. Pri dobrom, najpodobnejšom predpise sa organizmus v blízkej, alebo po určitej dobe harmonizuje sám. Postačí veľakrát len niekoľko dávok lieku (alebo postačí jedna dávka..) v podobe niekoľkých guličiek homeopatického lieku.

Nejde pritom len o odstránenie problému, ale vďaka nastoleniu rovnováhy na príslušných úrovniach (fyzickej, psychickej..) sa človek viac otvára životu, vidí svoje probémy z “iného” uhľa pohľadu, pociťuje väčší príliv životnej energie a elánu do života. Tento spôsob liečby je vhodný pre všetkých, od malých detí, až po starších ľudí bez ohľadu na ich stav, bez kontraindikácií a nežiadúcich účinkov, ako ich poznáme pri chemických liekoch.

Bližšie na www.komorahomeopatov.sk

V prípade záujmu o homeopatické vyšetrenie ma kontaktujte.