Slovo „joga“ pochádza zo sanskrtu a znamená „spojenie“, „zjednotenie“. Jogové cvičenia pôsobia komplexne na telo psychiku, vedomie a dušu a uvádzajú ich do rovnováhy. Týmto spôsobom nám joga pomáha zvládnuť každodenné úlohy, problémy a starosti. Prostredníctvom jogy lepšie pochopíme sami seba, zmysel svojho života a svoj vzťah k Bohu. V Indii pred mnohými tisícročiami skúmali rišiovia (indickí svätci) vo svojich meditáciách prírodu a vesmír. Mnohé z týchto poznatkov dnes opätovne potvrdzuje aj moderná veda. Z týchto skúseností a názorov vznikol obsiahly, ucelený systém nazvaný JOGA. Joga ponúka cenné a praktické poznatky, ktoré sú dôležité pre naše telo, správne dýchanie, koncentráciu, uvoľnenie a meditáciu.

Systém Joga v dennom živote je uceleným systémom, čo znamená, že berie ohľad nielen na rozvoj nášho telesného, ale aj mentálneho (duševného) a spirituálneho (duchovného) aspektu. Pozitívne myslenie, vytrvalosť, disciplína, orientácia na Najvyššieho, modlitba, ako aj prejavy dobra a porozumenia tvoria cestu k sebapoznaniu a sebarealizácii.

Cieľmi systému Joga v dennom živote sú:

 • Fyzické zdravie,
 • mentálne zdravie,
 • sociálne zdravie,
 • spirituálne zdravie,
 • sebarealizácia a uskutočnenie božského v nás.

Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom:

 • Lásky ku všetkým živým bytostiam,
 • úcty k životu, ochrany prírody a životného prostredia,
 • pokojnej mysle,
 • plnohodnotnej vegetariánskej stravy,
 • čistých myšlienok a pozitívneho životného zamerania,
 • telesných, mentálnych a duchovných cvičení,
 • tolerancie voči všetkým, názorom, kultúram, náboženstvám.

Systém Joga v dennom živote sa vyučuje v jogových centrách, večerných kurzoch, zdravotníckych zariadeniach, fitnescentrách a športových kluboch, v rehabilitačných strediskách a liečebných domoch na celom svete. Cvičenia sú vhodné pre všetky vekové kategórie - nevyžadujú schopnosti akrobatov a môžu ich cvičiť aj netrénovaní, postihnutí alebo chorí ľudia a rekonvalescenti. Samotný názov poukazuje na to, že jogu môžeme a mali by sme používať v každodennom živote.

Prevzaté z knihy : Paramhans svámi Mahéšvaránanda, 2000: Systém Joga v dennom živote, harmónia tela, mysle a duše. 1.slovenské vydanie, link na e-knihu v anglickom jazyku http://www.yogaindailylife.org/esystem/

V súčasnosti je veľa rôznych smerov jogy. Systém Joga v dennom živote vychádza z autentického zdroja a nesie čisté poznanie a svetlo jogy z pôvodného zdroja Himalájskych majstrov. Autorom systému je celosvetovo uznávaný indický jogín Paramhans swámi Maheshwaránanda. Systém sa cvičí v mnohých jogových strediskách v Európe, Afrike, Amerike, Ázii, Austrálii/Oceánii http://www.yogaindailylife.org/yoga-classes . Bližšie na www.yoga.sk

V prípade záujmu o konzultáciu a usmernenie, týkajúce sa cvičenia podľa tohto systému ma kontaktujte.