KONTAKT

RNDr. Hubert Hilbert, PhD., tel.0944076556, holistik.poradna@gmail.com
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, Centrum kultúry, 3 posch.
na objednávku (v prípade nedostupnosti na tel., prosím sms,email)

Klasický homeopat, SAKHom, akreditovaný homeopat www.komorahomeopatov.sk
Terapeut regenerácie /certifikát MŠVVaŠ SR/
Thajská tradičná celotelová masáž ( NUAD Bo-Ram,CHIANG MAI-severný štýl) /certifikát/
Akreditovaný inštruktor severskej chôdze /certifikát MŠVVaŠ SR/,
Zasvätenie Reiki – majster Mirek Čapek, Praha /www.sarpa.cz/
Poradca detoxikácie /certifikát Joalis/
Jóga v dennom živote – žiak autora systému Paramhans swámi Mahéšvaránandu
http://www.yogaindailylife.org/yoga-classes