„PRIMUM NOLI NOCERE“ – predovšetkým neškodiť. Napriek tejto medicínskej zásade platnej už od staroveku a obsiahnutej aj v Hippokratovej prísahe sa na ňu často zabúda. Holistická terapia sa nebráni použitiu akýchkoľvek metód, pokiaľ organizmus neškodia a nastoľujú v tele rovnovážny stav. V prípade, že niektorý terapeutický postup okrem zamerania jeho posôbenia, rovnováhu výraznejšie narušuje, konkrétny postup nie je možné nazvať holistický (celostný).

V poradni informujeme klienta o možnostiach klinicky a rokmi overených postupov, vychádzajúcich z princípov bioenergoinformačnej terapie, ktorá je v súčasnosti v popredí záujmu tzv. “alternatívnej medicíny“. Medzi takéto postupy patrí napríklad SKENAR terapia. Prístroj skenar (samokontrolujúci elektroneuroadaptívny regulátor) je určený na terapeutické neinvazívne pôsobenie na ľudskú pokožku, ktoré má všeobecné regulačné (zároveň regeneračné) účinky na fyziologickú sústavu ľudského organizmu pri širokom spektre výskytu rôznych nerovnováh v organizme. Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, vplyvom neuropodobných impulzov a iniciáciou biochemických pochodov v bunkách, skenar dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať.

Ďalším používaným postupom je SU-JOK (kórejsky: su-ruka, jok-noha). Jedná sa o liečebnú metódu s vysokou účinnosťou, ktorú môžu používať lekári, fyzioterapeuti, regenerační pracovníci, ako aj široká laická verejnosť. Pôsobením na konkrétne zóny (body) na rukách a nohách je možné regulovať energetické nerovnováhy im zodpovedajúcim orgánom, častiam tela.

FYTOTERAPIA je jednou z najstarších prírodných terapeutických postupov, využívajúcich prírodné prostriedky na korekciu narušených funkcií v organizme. V poradni odporúčame (vychádzajúc z celkového vyšetrenia a zistenia vhodnosti výberu prípravku, voľby a možností klienta) primárne tinktúry z púčikov rastlín (gemmoterapeutiká), ale aj špeciálne bioenergoinformačné prípravky firmy Energy. Súčasťou detoxikácie sú aj rôzne klinicky odskúšané prípravky, enterosorbenty, ktoré majú výrazný detoxikačný charakter.