Jedným z účinných spôsobov harmonizácie nerovnováh v organizme je aj pôsobenie liečivej energie REIKI, celé označenie „REIKI RYOHO“. Reiki energiu prvý znovuobjavil pre svet Dr. Mikao Usui, budhista, ktorý na jeho ceste ku spontánnej realizácii fenoménu Reiki energie preštudoval staré indické spisy, v ktorých bol popisovaný tento druh energie, smerujúci až ku hinduistickému božstvu Šivovi. Má sa za to, že túto formu liečivej energie používal aj Budha, či Ježiš. Reiki energia je ale nezávislá na náboženstve, vierovyznaní, stimuluje samoregeneračné mechanizmy v organizme odstraňovaním blokád, napätia, toxínov, stimuláciou vnútorného prostredia organizmu, ako aj pôsobením na energetický fenomén človeka (ale aj rastlín živočíchov, neživej prírody..).

Po priložení rúk človekom zasväteným do Reiki s úmyslom liečiť, na bolestivé/problémové miesto, životná energia, prechádzajúca rukami terapeuta je smerovaná na potrebné miesto, ktoré si energiu, dá sa povedať „vypýta“. Nedostatok, alebo nerovnováha pôsobí ako magnet na energiu Reiki, „pripravenú“ na dlaniach terapeuta. Nie je nutné žiadne usmerňovanie. Terapeut môže, alebo nemusí vedieť, čo je potrebné liečiť. Táto energia má inteligenciu, presahujúca inteligenciu človeka a pôsobí tam, kde je potrebná. Nie je čerpaná z terapeuta, ani z jeho aury, ale priamo zo „Zdroja“. Terapeut prikladá ruky postupne na sériu pozícií , ktoré utvárajú liečebnú procedúru a Reiki energia vykoná zvyšok, pričom pôsobí na všetkých úrovniach bytia, harmonizujúc celého človeka.

Napríklad pri liečení bolesti hlavy, môže súčasne liečiť aj ďalšie orgány a pôsobiť aj na iných úrovniach ako na fyzických. Napriek tomu, že ruky terapeuta sa nachádzajú na jeho hlave, keď je bolesť spôsobená problémom v zažívacom ústrojenstve, čo je častá príčina bolesti hlavy, liečivá energia je nasmerovaná okrem hlavy aj do pacientových čriev. Tam prebieha liečenie na fyzickej úrovni. Pokiaľ je bolesť hlavy emočného pôvodu ako napríklad stres, potom bude Reiki liečiť na tejto úrovni. A rovnako tiež, keď sa zdroj bolesti nachádza na duševnej, alebo duchovnej úrovni. V prípade, že liečený človek trpí ešte nejakými inými problémami, napríklad alergiou, Reiki bude pôsobiť aj tam, bez ohľadu na to, či sa pacient terapeutovi s týmto problémom zdôveril.

Reiki je úplne pozitívne a nemôže nikdy uškodiť, nech je zdravotný stav človeka akýkoľvek. Môže sa používať bez ohľadu na vek, či fyzickú kondíciu. Starší ľudia, deti, všetci reagujú na liečenie s Reiki priaznivo. Reiki uvádza do rovnováhy ľavú a pravú hemisféru mozgu, harmonizuje celý energetický systém človeka, prečisťuje energetické dráhy a umožňuje tak organizmu prijímať životnú energiu vo väčšom množstve.

Ošetrenie energiou Reiki je vhodné pre všetky vekové kategórie a každú formu nerovnováhy v organizme, prejavujúcej sa funkčnou, orgánovou, psychosomatickou, alebo psychickou poruchou. Pri Reiki ošetrení nie je potrebné, aby sa klient vyzliekal, energia Reiki prechádza napríklad aj cez sadru..

PS: Pri zasvätení do tohto spôsobu liečenia nie je zanedbateľné, aký majster človeka-terapeuta zasväcoval...Na to, aby celý systém liečenia mohol prebiehať tak, ako to bolo uvedené vyššie a súčasne bol terapeut chránený od „spätného chodu“ negatívnych energií od klienta, je veľmi dôležité, aby majster, ktorý zasväcuje bol pokračovateľom tradičnej školy a zasväcovacieho rituálu. Ja osobne som mal tú česť takého nájsť, www.sarpa.cz.

V prípade záujmu o celotelové, alebo lokálne ošetrenie konkrétneho zdravotného problému energiou Reiki ma kontaktujte.