Jeden z najprirodzenejších pohybov – chôdza tonizuje telo, stimuluje vnútorné fyziologické pochody v organizme a prirodzeným spôsobom tak vedie k vyvažovaniu nerovnováh v organizme. V súčasnosti je veľmi populárna tkz. severská chôdza – „NORDIC WALKING“ /ďalej NW/, ktorej vznik sa datuje ku roku 1930, kedy fínski bežci využívali túto športovú aktivitu ako letnú prípravu. Jedným z medzníkom bol vznik „International NW Federation“, ktorá združuje do týchto chvíľ 23 štátov. Na Slovensku vznikla v roku 2013 Slovenská asociácia Nordic Walking a vzniklo prvé NW Slovenské centrum, ktoré úspešne rozvíja svoje aktivity.

Nordic Walking /severská chôdza je:

 • Chôdza so správnou technikou pomocou špeciálnych palíc (nie trekingových),
 • bezpečná, jednoduchá, efektívna a zábavná cesta ku zdokonaľovaniu zdravia a kondície,
 • pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie alebo telesnú zdatnosť a toho , kto sa chce hýbať na čerstvom vzduchu počas celého roka (aj pre ľudí vyššieho veku aj so zdravotným obmedzením),
  • pre deti
  • pre dospelých
  • pre tehotné
  • pri rôznych ochoreniach
  • pre športovcov /NW imitácie/
 • možnosť účasti na NW súťažiach /národné, európske, svetové/,
 • wellness, fitnes, šport ,
 • zimný NW, Plážový NW, Beh NW.

Zdravie a NW
NW napomáha najmä pri:

 • Chorobách pohybového aparátu,
 • rehabilitácii pooperačných stavov pohybového aparátu,
 • kardiovaskulárnych ochoreniach,
 • neurologických chorobách (Parkinson, Skleróza),
 • rekonvalescencii po operácii karcinómu prsníka,
 • prevencii osteoporózy,
 • obezite,
 • diabetes 2 st.,
 • zvýšenom cholesterole,
 • zníženej imunite,
 • liečbe astmy a alergií,
 • liečbe depresií,
 • odstraňovaní porúch učenia u detí.

V prípade záujmu o kurz pre širokú verejnosť, minikurz, základný kurz ma kontaktujte.