Ku pohybovým aktivitám, ktoré sa môžu pochváliť tým, že pri ich pravidelnejšom cvičení nastoľujú v organizme rovnováhu patrí aj tradičná čínske bojové umenie – TCHAJ TI ČCHUAN , /TAI ČI ČUAN-fonetický prepis/. Prvýkrát sa termín „taichi“ objavil v „Knihe premien /I-Ťing/“ zapísaný za dynastie Čou (11 stor-221 pr.n.l). V nej sa konštatuje, že „taichi“ sa účastní na všetkých premenách a pôsobí prostredníctvom svojho obsahu – dvoch vzájomne sa doplňujúcich protikladov, tvoriacich jeden celok. Všetko okolo nás, vrátane kozmu a ľudí je tvorené týmito dvomi dynamickými, neustále sa premieňajúcimi silami. Sú pre ne používané známe termíny „jin“ a „jang“, ktoré sú len rôznymi prvkami jedného celku. Sú podriadené len vesmírnemu zákonu (nazývanému „tao“). Termín “čuan” znamená päsť. Z tohto pohľadu je “Tai či čuan” možné interpretovať ako bojové umenie využívajúce princípy taichi /jin, jang/.

V súčasnej dobe “rôznych nerovnováh”, ktoré sprevádzajú človeka tejto doby je možné využiť najmä zdravotný aspekt týchto cvičení. Väčšina cvičení pre zdravie je zameraná na formovanie tvaru tela pomocou rôznych pohybov končatín a trupu. Pomáha budovať svalovú hmotu, zvýšiť pohyblivosť kĺbov, redukovať hmotnosť a udržiavať telo silné a pekné. Taičičuan (podobne ako jóga) oproti tomu predstavuje úsilie ako „vonkajšie“, tak aj „vnútorné“. Precvičuje nielen svaly, šľachy a kĺby prostredníctvom fyzických pohybov, ale aj myseľ, keď vyžaduje pokoj, uvoľnenie celého tela a vedenie pohybov vôľou, stimuluje a vyvažuje aktivity obidvoch hemisfér a vegetatívneho nervového systému.

Aj súčasné vedecké metódy preukázali, že cvičenie taičičuan je veľmi prospešnou aktivitou pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravotný stav, v prevencii, ale aj vo vyrovnávaní nerovnováh pri rôznych chorobných stavoch. Je ideálnou aktivitou pre ľudí stredného a staršieho veku, najmä pre duševne pracujúcich. Vo výskumných prácach sa uvádza, že toto cvičenie radikálne uvoľňuje nervozitu, je efektívne v oblasti prevencie a rekonvalescencie kardiovaskulárnych chorôb. Pozitívne ovplyvňuje tiež centrálny nervový systém a jeho prostredníctvom pôsobí na zlepšenie a súlad funkcií ostatných systémov v organizme. Hlboké, prirodzené dýchanie stimuluje činnosť orgánov umiestnených v brušnej dutine a pri správnom prevádzaní cvikov prispieva aj ku zlepšeniu látkovej výmeny a zásobovaniu organizmu krvou a kyslíkom. Nie je možné vynechať aj priaznivý vplyv cvičenia na kĺbový a svalový systém a na radu chronických ochorení. Má aj výrazný protistresový a antineurotizačný účinok. Účinky sú podobné ako pri spomínanom cvičení jogy. Cvičenie je orientované skôr pre ľudí, ktorí majú bližšie ku pohybu (oproti statickým pozíciám jogových ásan) a chcú vyskúšať tento spôsob pohybovej aktivity z kolísky východných kultúr.

V prípade záujmu o tento druh aktivity, zameraného na základné cvičenia, zostavu 24 foriem, ktorá predstavuje najjednoduchší a najrozšírenejší súbor cvičení vo forme zostavy ma kontaktujte.