Boľo veľa povedané a napísané ohľadom ľudského zdravia...
Existujú rôzne názory a postupy ako si ho uchovať...
Takisto je aj veľa ciest na jeho podporu a liečbu...
Sú obhajované svojimi zástancami...
Každá cesta môže mať svoje PRE a PROTI...


Sú však pravdy, ktoré zostávajú nemenné, bez ohľadu na tie NAŠE...

NAJLEPŠÍ POMOCNÍK, KTORÝ NÁM POMÁHA UDRŽAŤ SI SVOJE ZDRAVIE JE V NÁS SAMÝCH...

MUSÍME MU ALE VYTVORIŤ PODMIENKY, ABY SME MU V TOM NEPREKÁŽALI...